Anime News

Haikyu!! 3rd Season Official English Dub Cast List

Haikyu!! 3rd Season Official English Dub Cast List

9/23/2019 5:25:28 PM

Premium Box Set | Complete Collection Blu-ray | Complete Collection DVD

Director: Kyle Colby Jones

Shoyo Hinata: Bryson Baugus
Tobio Kageyama: Scott Gibbs

Coach: David Wald
Ryunosuke Tanaka: Greg Cote
Daichi Sawamura: Justin Doran
Asahi Azumane: Orlanders Tao Jones
Yu Nishinoya: Greg Ayres
Koshi Sugawara: Adam Gibbs
Hisashi Kinoshita: Blake Shepard
Kazuhito Narita: Gabriel Gregojo
Chikara Ennoshita: Adam Noble
Ittetsu Takeda: Gareth West
Tadashi Yamaguchi: Cameron Bautsh
Kei Tsukishima: Leraldo Anzaldua
Kiyoko Shimizu: Rebekah Stevens
Hitoka Yachi: Brittney Karbowski

Ushiwaka: Joe Daniels
Satori Tendo: Josh Grelle
Kenjiro Shirabu: Alejandro Saab
Hayato Yamagata: Antonio Lasanta
Tsutomu Goshiki: Howard Wang
Reon Ohira: John Ramirez
Eita Semi: Alan Brincks
Taichi Kawanishi: Nathan Wilson
Coach Washijo: David Harbold
Young Washijo: Dano Colon
Souma Saito: Jovan Jackson
Soekawa: James Marler

Toru Oikawa: Chris Patton
Hajime Iwaizumi: Benjamin McLaughlin

Makoto Shimada: Kregg Dailey
Saeko Tanaka: Carli Mosier
Akiteru Tsukishima: Clifford Chapin
Coach Ukai: James Belcher
Vice Principal: Mark Mendelsohn
Yui: Maggie Flecknoe
Chizuru: Allison Sumrall
Mao: Katelyn Barr
Ono: Emily Neves
Izumi: Anthony Hunter

Keiji Akaashi: Jeremy Gee
Kotaro Bokuto: Ian Sinclair
Tetsuro Kuroo: Ty Mahany
Lev Haiba: Mike Yager

Also with:
Cat Thomas
Eileen Montgomery
Chaney Moore
Avery Smithhart
Courtland Johnson