Kazuhiro Furuhashi

Sentai Filmworks Licenses Rurouni Kenshin ~ New Kyoto Arc