Shinji Takeuchi

Sentai Filmworks Licenses Gintama - The Movie